Estils

Inciació a la dansa/ Kids and dance

En aquesta àrea es pretén introduïr els infants més petits en el món de la dansa treballant a través del joc: la coordinació, el ritme, la musicalitat, la flexibilitat, la força i el control del cos. La dansa es converteix en un instrument de comunicació, diversió i sociabilització aprenent també valors positius de relació amb els companys i preparant els infants per a les futures classes de dansa.

NOVETAT! Es proposa també una classe de dansa per a infants on el llenguatge vehicular sigui l’anglès. Amb aquesta innovació, l’alumne estarà fent un aprenentatge oral d’aquesta llengua gairebé sense adonar-se’n, mitjançant el joc i el moviment corporal.

,ballet,children,dance,photography-679b1c94826b6ddfaa96ea21157bb3c1_h

Dansa Clàssica

La dansa clàssica és la base de totes les altres especialitats. Es comença fent un treball exhaustiu a la barra i després es fan exercicis de centre: diagonals, girs, adagis, alegros petits, grans salts… En grups més avançats es comença a fer un treball de puntes i repertori fent un aprofundiment en aquesta tècnica molt especialitzat. A través d’aquest estil s’aconsegueixen varies qualitats corporals: un control total del cos, força, equilibri, elasticitat, a més d’una conexió de la ment amb el propi cos, la consciència corporal.

9883ed60bf2549bab61d927ccbb8a1e0

Dansa Contemporània

Mitjançant diverses tècniques com el Realise, Limón o Graham aconseguim un moviment del cos fluïd i natural. Rodolar, lliscar, flotar, girar… són algunes de les accions que es treballen en la tècnica del contemporani basant-nos sobretot en la nostra connexió amb el terra. Això dóna les eines suficients perquè els alumnes més avançats puguin començar amb les àrees més específiques de la improvització i la composició on sota unes directrius molt marcades són ells mateixos els que poden començar a crear les seves pròpies creacions.

TDC_history_rt

Dansa Jazz-Funky 

Utilitzant com a rere fons la música moderna, aquest estil de dansa permet als alumnes combinar diferents parts del cos de forma enèrgica i amb molta força. El ritme i la velocitat són característics d’aquest estil.

Dansa Estilitzada i castanyoles

En la dansa estilitzada es treballa la coordinació dels “zapateados” amb les castanyoles i els “braceos” aconseguint figures més clàssiques i més estètiques que en el flamenc. Una de les característiques principals de la dansa espanyola és el domini del tempo musical.

Teatre

El teatre és una oportunitat per al joc, la imaginació i la creativitat.
En aquest curs es pretén que els alumnes, a partir de diferents jocs i dinàmiques,  vagin adquirint les eines teatrals bàsiques: la consciència del propi cos, la capacitat d’improvizació, la concepció de l’espai, el treball de personatges, etc. Sempre des del respecte cap al treball dels companys, i fomentant el treball en equip i la creació artística.

Tallers i produccions pròpies

És interessant també dedicar espais en l’horari lectiu per treballar de cara a possibles representacions. Tenint en compte que la idea és realitzar un festival de final de curs cada dos anys on participaria tota l’escola, es pot optar per fer altres tipus de posades en escena que no necessàriament incloguin tots els alumnes, sinó només els que vulguin fer un taller dels que es proposin i que permetin que aquests alumnes tinguin més opcions de gaudir de l’escenari.