Normativa

INFORMACIÓ GENERAL DE QUOTES I NORMES ACADÈMIQUES CURS 2023 – 2024

El curs comença el dia 12 de setembre de 2023 i finalitzarà el 21 de juny de 2024.

  • QUOTES I PAGAMENTS

Els rebuts es pagaran de forma mensual d’octubre a juny, ambdós inclosos. El mes de setembre es pagarà el 75% de la quota.

Les matrícules formalitzades abans del gener de 2024, es satisfaran amb l’import íntegre de 45€ per a nous alumnes i 35€ per a antics alumnes. Les matrícules formalitzades a partir del gener es redueixen en 5€ per mes de curs que falta fins al juny.

El pagament de les quotes mensuals s’efectuarà per avançat en els primers 5 dies de cada mes, per domiciliació bancària.
Els rebuts domiciliats que siguin retornats tenen una despesa afegida variable que es repercutirà en el cobrament del mes impagat segons la quantitat que l’entitat financera ens cobra per cada rebut retornat.

Per fer el pagament domiciliat caldrà omplir les dades de domiciliació bancària amb els 20 dígits del compte, el nom complert del titular i el DNI.

La falta d’assistència a classe no allibera del pagament de les quotes mensuals. Exceptuant en cas de malaltia greu o lessió que impossibiliti l’assitència i la realització de les classes de dansa.

Per donar-se de baixa d’una activitat i per tal de no pagar el següent rebut, s’ha d’avisar amb un mínim de 15 dies d’antelació. En cas contrari es cobrarà el rebut del mes sencer.

Si aquest rebut no es paga o és retornat, la matrícula del curs quedarà automàticament anul·lada.

En els anys de Festival, l’escola farà una previsió amb temps dels pagaments de vestuari que caldrà fer, donarà l’opció de fraccionar aquests pagaments en les domiciliacions dels mesos anteriors al festival. Així com també procurarà que el preu d’aquest vestuari sigui el més ajustat possible.

  • NORMES BÀSIQUES

Els alumnes de dansa han de portar la indumentària adequada en cada estil, sempre que sigui possible utilitzant els mallots d’uniforme:

  • Dansa Clàssica/ Creativa / Babydance: les nenes mitges roses, mallot uniforme, sabatilles de ballet, cabell recollit en un monyo o cua. Els nens amb la samarreta de l’escola, malles negres i sabatilles negres.
  • Dansa Contemporània: malles llargues còmodes, mallot o samarreta uniforme, mitjons, cabell recollit.
  • Dansa Jazz Funky o Musical: malles còmodes, poden ser llargues o curtes, mallot o samarreta uniforme, mitjons o sabatilles de ballet, cabell recollit.
  • Dansa urbana: roba còmode elàstica (no texans), bambes amb la sola neta només per ballar que es posaran aquí a l’escola, cabell recollit.

Queda totalment prohibit entrar a les classes de dansa amb sabates del carrer, cal que tots els alumnes portin el calçat adequat i específic només per dansa.

Pel bon funcionament de les classes cal que els alumnes arribin puntuals o una mica abans de l’hora si cal que es canviïn de roba.

No és permès a cap estudiant (menor de 16 anys) d’abandonar la classe abans de la seva finalització sense permís dels pares o tutors.

La direcció es reserva el dret d’expulsar a qualsevol alumne que tingui una dinàmica de funcionament personal incompatible amb la de l’escola i la resta d’estudiants.

Està rigorosament prohibit fumar en totes les instal·lacions de l’escola i prohibida l’entrada d’animals domèstics.

No és permesa l’entrada de familiars ni amics a les classes, ni la interrupció de les sessions sense causa justificada. Tampoc es pot entrar menjar a les aules, només al vestuari o als passadissos. Tampoc es pot portar joguines que no estiguin relacionades amb alguna de les activitats.

Queda totalment prohibida la utilització inadequada de telèfons mòbils dins l’aula. En cas de no complir aquesta norma, el professor retirarà el telèfon a l’alumne i el retornarà únicament als pares, mares o tutors.

Una vegada feta la matrícula, si per motius de canvi de professorat d’última hora o si cal modificar algun horari pel millor funcionament de l’activitat, s’avisarà amb antelació i es consensuarà amb els alumnes afectats.

Per la compra de material de dansa, D’iDansa posa a la vostra disposició una selecció de diferents mallots, sabatilles, mitges… a la zona de botiga de l’escola.

  • DADES PERSONALS

Posem en el vostre coneixement que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que voluntàriament ens cediu seran incorporades a la nostra base de dades a fi efecte de poder-vos mantenir informats de les nostres activitats. Si voleu accedir-hi, oposar-vos, rectificar o cancel·lar qualsevol dada, podeu adreçar-vos a la secretaria de l’escola.

El fet de matricular-se a D’iDansa implica l’acceptació d’aquestes normes.